Წარმოების პროცესი

news

1.ჭრის
2. დაამატე ბინა ღუმელში
3.FAT OUT FRON ღუმელიდან
4.BLADE-ის კიდეზე გადახვევა
5.გვერდითი მოხრა
6.clap
7. გაჭერით ხვრელი და გაჭერით კიდე
8.მოხრა
9.QUENCHING ნავთობის აუზში
10.ტემპერირება
11.ქვიშის აფეთქება
12.ფერწერა და შეფუთვა
(სხვადასხვა პროდუქტის წარმოების პროცესი ოდნავ განსხვავებულია)