Გამოფენა

EXHIBITION

2009 ჰეფეის ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2011.10 კანტონის გამოფენა

EXHIBITION

2012.10 შენიანგის ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2015.10.26 ცინგდაოს ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2016.10.26 ვუჰანის ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2018.10.25 ვუჰანის ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2016.10.27 ვუჰანის ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2019.10.29 ცინგდაოს ეროვნული კონფერენცია

EXHIBITION

2010.10 Zhengzhou ეროვნული კონფერენცია